Photo With Personalities

With Sonia Gandhi

With Indira Gandhi

With V.P. Singh

With Rajiv Gandhi

With Rajendra Prasad

With V.V. Giri

With Indira Gandhi

With Rajarshi Tandon

With Acharya Kripalani

With Keskar & Kripalani

With Acharya Kripalani

With Sardar Patel & Sucheta Kripalani

With Jaiprakash Narain

With Subhash Chandra Bose

With Nehru